Važení susedia,

zvolený výbor s mandátom na výber nového správcu vybral nového správcu : BYTY, spol. s r.o., zapísaným v OR SR Bratislava Ivodd. Sro, vložka č. 7642/B, IČO 31380239, so sídlom na Janotovej ul. č. 14-16 v Bratislave.

Týmto Vás chceme pozvať na neoficiálne stretnutie vlastníkov,ktoré sa uskutoční 5.2. 2019 o 19:30 v spoločenskej miestnosti. Chceme Vám povedať, prečo sme sa rozhodli pre tohto správcu a bude priestor na otázky a odpovede z Vašej strany.

Ak práve vtedy nemôžete, budeme sa snažiť podstaté informáciez tohto stretnutia rozšíriť ďalším oznamom.

Momentálne sme v procese pripomienkovania zmluvy s novýmsprávcom. Dúfame, že Vám ju čim skôr budeme môcť ukázať.V konečnom dôsledku ju musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšinavlastníkov v písomnom hlasovaní.

Zástupcovia vlastníkov Tammi 3 a 4