Odpoveď na stanovisko YIT k Tammi 3 a 4

Vážení obyvatelia Tammi 3 a 4,

toto je odpoveď na stanovisko YIT k nášmu bytovému domu.

Vážená pani Šútová,

dovoľte mi, prosím, odpovedať na Vaše stanovisko v mene všetkých obyvateľov Tammi 3 a 4.

V prvom rade by som sa Vám a celému tímu YIT chcel poďakovať za Váš prístup a všetky doteraz vyriešené reklamácie. Z vlastnej skúsenosti viem, že to, čo pre nás robíte určite patrí k nadštandartu v rámci developerov u nás. Aj na základe nášho spoločného stretnutia v decembri som rád, že YIT zjavne záleží na tom aby boli obyvatelia Vašich novostavieb spokojní a že starostlivosť o nás neskončila odovzdaním budovy.

V druhom rade by som sa rád ospravedlnil aj za emotívnejšiu komunikáciu niektorých kolegov, ktorá ale bola spôsobená aj občasným nedostatkom komunikácie či vlažnejším riešením niektorých problémov z Vašej strany.

Výmena správcovskej spoločnosti a následná snaha o priamu komunikáciu s Vami je len vyústením nezáujmu riešenia niektorých akútnych problémov, na ktoré sme či už zástupcovia alebo aj obyvatelia upozorňovali naozaj veľmi veľa krát. Napríklad zámok do kontajnerového stojiska spolu s rozpadnutou vložkou ja sám reklamujem od konca decembra, kedy z nej odpadol jazýček. Registrujem cca 15 žiadostí od viacerých ľudí o riešenie situácie na pána Hromádku, do stojiska sa občas už ani nedá dostať a problém nebol dodnes vyriešený. To isté sa týka dodnes nedodaného čerpadla do odvodňovacej jímky v garážach, atď.

Netuším, kde sú niektoré problémy zaseknuté, ale aj preto sme sa rozhodli pre zmenu správcu a budeme len radi, keď sa nám podarí zorganizovať spoločné stretnutie zástupcov, YIT a nášho nového správcu, ideálne čím skôr. Od p. Hajtuna ste dostali požiadavku o spoločné stretnutie už niekoľkokrát, dodnes neregistrujem návrh termínov možného stretnutia, o ktoré Vás žiadal.

Budeme len radi, keď si s naším novým správcom porozumiete a ten nás odbremení od riešenia problémov a komunikácie s Vami. Každý zo zástupcov má aj svoju prácu a verte, že vieme stráviť čas aj lepšie, než riešením niečoho, čo mal miesto nás robiť správca.

Toľko k ozrejmeniu situácie. Teraz by som sa ale rád vyjadril k tomu, čo ste napísali v stanovisku.

My, ako zástupcovia vlastníkov sme na jednej lodi a máme na drvivú väčšinu vecí rovnaký názor. Predpokladám, že narážkou na "komplikovanie" riešenia reklamácií tým, že jeden zástupca riešenie reklamácie schváli a druhý ju následne reklamuje opäť, narážate na problém s vchodovými dverami.

Vec sa má tak, že týždeň po nastavení sa dvere vo vchode D5 prestali dovierať a tie nešťastné dvere v D4 aj napriek nastaveniu búchali pri dovieraní síce menej, ale stále dosť. Jednoducho nešli nastaviť lepšie. Na trieskajúce dvere sa sťažuje pomaly každý, kto má byt na prízemí, a to v každom vchode. Stačí sa ich ísť opýtať.

V bytovke, z ktorej som sa sem sťahoval, sme mali dvere s magnetickým zámkom a nikdy sa mi za 10 rokov čo som tam býval nestalo, že by sa nedovreli či buchli. Ľudia sa sťahovali aj tam a používali ich, logicky, denno-denne. Tu bývam sotva rok a dvere sa nastavovali už nespočetne veľa krát. Dokonca ich tu používam menej, lebo z domu odchádzam často autom z garáže. Ale dvere stále búchajú a keď nebuchnú, tak sa nezavrú. Vyhovárať sa na to, že sa dvere použivajú je ako sťažovať sa, že keď sa oblejete, tak ste mokrí. Dvere slúžia na to, aby sa cez ne chodilo a keď to nezvládajú, nemôžeme s nimi byť spokojní, nech už spĺňajú akúkoľvek normu.

To isté sa dá napísať k výťahom. Za 10 rokov v mojej bývalej bytovke registrujem pokazený výťah možno 2x. Len do nášho vchodu som za uplynulý týždeň musel volať havarijnú službu Kone 2x, lebo sa výťah zasekol na niektorom z poschodí. Odviezol, otvoril sa a už sa viac nepohol. Za ten necelý rok čo tu bývam bol výťah zaseknutý minimálne 10x. A to hovorím iba o našom vchode!

Viniť z poruchovosti výťahov to, že sa používaju? Že ľudia podržia dvere, aby si stihli naložiť kočík? Výťahy sú na to, aby sa používali a aby sa v nich vozili veci. Navyše, zvolená veľkosť výťahu rozhodne neumožňuje ich zásadné preťažovanie, keďže sa do nich sotva zmestí niečo na sťahovanie. Donúťťe, prosím, svojho dodávateľa Kone, aby nám výťahy slúžili nielen na obdiv, ale aj na užívanie. Naozaj sa mi nechce pridávať si havarijnú službu k obľúbeným číslam v telefóne. V našej bytovke býva veľa rodín s malými deťmi a kočíkmi, či dokonca ľudia s postihnutím. Často nefunkčný výťah im dosť výrazne komplikuje život.

K neodborným zásahom do osvetlenia v garážach... Naozaj si neviem predstaviť obyvateľa, ktorý by sa rozhodol z vlastnej vôle čokoľvek sám meniť či nastavovať. Našťastie osvetlenie už, aj napriek pomalším reakciám, funguje lepšie.

Dalo by sa pokračovať, myslím si ale, že to bude vhodnejšie na osobnom stretnutí.

Pevne verím, že Vaša ochota a vôľa uspokojiť nás, Vašich zákazníkov, neskončí iba pri slovku "ukončené" v tabuľke s reklamáciami, ale vtedy, keď s ich vyriešením budeme spokojní aj my, pre ktorých to robíte.

Tento mail pripájam aj ako komentár k Vášmu stanovisku do služby YIT plus.

Ďakujem a prajem pekný deň.

S pozdravom

Tomáš Kelement